8 (37) 552237 info@kaunorajonomm.lt

Raudondvaris

 
Mokinių priėmimas 2023-2024 mokslo metams vyks:
birželio 5-9 d.d. 14.00-18.00 val.

Kviečiame mokytis grupinėse formalųjį švietimą papildančiose programose (7-8 metų trukmės) - dailės, chorinio dainavimo skyriuose ir muzikinio skyriaus (8-ių metų trukmės ) ugdymo programose.

Mokinių laukiame adresu Instituto g.20, Raudondvaris, Kauno r. 

STOJANČIOJO PRAŠYMAS 
 

 
2022 - 2023 m. m. BENDRAS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (INFORMACIJA NAUJINAMA)

2022 - 2023 m. m. GRUPINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (INFORMACIJA NAUJINAMA)

Adresas: Instituto g. 20, Raudondvaris LT - 54132

Atsakingas asmuo:

Saulius Zalepūga

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Tel. 8 620 39848