8 (37) 552237 info@kaunorajonomm.lt

Ugdymo struktūra ir planas

 

 

UGDYMO PLANAS 2020-2021 m.m.

U G D Y M O S T R U K T Ū R A

NU Neformalusis ugdymas

AMU Ankstyvasis meninis ugdymas 1-2 metai

1 metai

Ritmika, dailė

2 metai

Ritmika, dailė

FŠPU Formalųjį švietimą papildantis ugdymas

FŠPU PRADINIS UGDYMAS

FŠPU Muzikinis ugdymas 4 metai

 

FŠPU Dailės ugdymas 3 metai

Branduolio dalykai

1. Muzikavimas

2. Solfedžio

3. Mokomasis kolektyvas

Branduolio dalykai

1. Piešimas

2. Tapyba

3. Kompozicija

4. Plastika

Pasirenkamieji dalykai

1. Ansamblis

2. Antrasis muzikos instrumentas

   

FŠPU PAGRINDINIS UGDYMAS

FŠPU Muzikinis ugdymas 4 metai

 

FŠPU Dailės ugdymas 4 metai

Branduolio dalykai

1. Muzikavimas

2. Solfedžio

3. Muzikos istorija

4. Mokomasis kolektyvas

Branduolio dalykai

1. Piešimas

2. Tapyba

3. Plastika

4. Kompozicija

5. Dailės istorija

Pasirenkamieji dalykai

1. Ansamblis

2. Antras muzikos instrumentas

   

NU IŠPLĖSTINIS MENINIS UGDYMAS 1-4 metai

Mokomieji dalykai

1. Muzikavimas

2. Mokomasis kolektyvas

NU MĖGĖJŲ MENINIS UGDYMAS 1-4 metai

Mokomieji dalykai

1. Muzikavimas

2. Mokomieji kolektyvai

SUAUGUSIŲJŲ MENINIS UGDYMAS

Muzika

 

Dailė

Instrumento pažinimas

Mokomieji kolektyvai

Piešimas, Tapyba, Kompozicija, Plastika, Dailės istorija