8 (37) 552237 info@kaunorajonomm.lt

Savivalda

Mokyklos taryba susideda iš 8 narių: du mokytojai, trys tėvų atstovai ir trys mokiniai.

Tarybos pirmininkė  - mokytoja Iveta Budnikienė. Tarybos sekretorė - mokytoja Lijana Didžiulienė.

Nariai: Gražvydas Vaičaitis, Gediminas Zubinas, Giedrius Balevičius - tėvų atstovai ir mokinių atstovai - Goda Levickaitė, Rugilė Skučaitė, Kajus Galičiūnas.

Mokyklos sudėtis atnaujinta 2020 m. rugsėjo mėn. 24 d.

 

Kauno r. Garliavos meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos sudėties pakeitimo, patvirtinta Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. T1 - 132.

Komisijos pirmininkas:

Gintaras Vilčiauskas  - Kauno r. Garliavos meno mokyklos direktorius.

Nariai:

Iveta Budnikienė - Kauno r. Garliavos meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė.

Violeta Traškevičienė - Kauno r. Garliavos meno mokyklos muzikos mokytoja metodininkė.

Neonila Vrubliauskienė - Kauno r. Garliavos meno mokyklos muzikos mokytoja metodininkė.

Miglė Trainienė - Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos sudėtis atnaujinta 2021 m. spalio 18 d. 

 

Darbo taryba.

Pirmininkas - Violeta Traškevičienė

Sekretorius - Rimvydas Vilkas

Narys - Raimundas Arnašius

Taryba atnaujinta 2021 m. rugpjūčio mėn. 30 d.